Hvad Er Decibelskalaen? Sådan Forstår Du Skalaen

Pixabay -

Decibelskalaen er den skala, hvorpå lyd måles. Det er blandt andet ud fra den skala, at Arbejdstilsynet og sundhedsmyndighederne udstikker deres retningslinjer for larm og støj.

Decibelskalaen er lavet efter den menneskelige hørelse. 0 dB er derfor den laveste lyd, som mennesker kan høre.  Se herunder hvordan dB måles, samt hvor mange decibel de forskellige situationer i hverdagen er på.

Sådan måles støjen i dB

De forskellige lydniveauer måles i decibel - forkortet dB. Menneskers øre har ikke den samme lydfølsomhed overfor dybe toner, som det har det overfor høje toner. Dette kompenreces for ved at A-filter. Måleenheden kaldes derfor for dB(A).

Decibelskalaen er det, som man kalder for logaritmisk. En ændring på 3 dB betyder derfor, at lyden enten er fordoblet eller halveret. Går du fra f.eks. 80 dB, så er en fordobling af lyden ikke 160 dB men derimod 83 dB.

Hvad ligger de forskellige aktiviteter så på i dB?

  • Nattero = 10 dB
  • Almindelig tale = 60-70 dB
  • Leg i basisrum = 70-80 dB
  • Børn der spiller computerspil = 80-90 dB
  • Græsslåmaskine = 90 dB
  • Boldspil i f.eks. en gymnastiksal eller sportshal = 90-100 dB
  • Diskotek eller høj musik i lukkede rum = 100-110 dB
  • Motorsav = 110 dB
  • Høj musik i høretelefoner = 110 dB
  • Koncert = 115-120 dB

Når du bliver udsat for lyd på 40 dB eller over, kan det give indlærings- og koncentrationsforstyrelser. Udsættes du for over 60 dB igennem længere tid, kan det give høreskader. Ved 65 dB er der endda risiko for hjerte-kar-sygdomme ved længere tids påvirkning.

Hvis du når op på 85 dB, så er du i området for beskadigelse af hørelsen. Dette ses især ved støjende arbejdspladser. Når du op på 120 dB, så kan du få høreskader efter kort tids påvirkning. Rammer du lydniveau på omkring de 140 dB, kan du få øjeblikkelige høreskader.

Tak for støtten

Vi takker avXperten for deres støtte til dette indlæg. Find et stort udvalg af elektronik, heriblandt moderne versioner af DVD afspiller eller stereoanlæg til afspilning af dine gamle medier.